Projekční činnost

Ve spolupráci s naší roky prověřenou proječní kanceláří, zpracováváme projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a vyjádření dotčených úřadů.

Zajistíme zpracování veškerých nezbytných průzkumů a odborných posudků. Zpracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci ve všech jejich stupních od úvodní architektonické studie až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

  • Architektonické, zastavovací a objemové studie, studie proveditelnosti;
  • Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR);
  • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP);
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPPS);
  • Dokumentace skutečného provedení stavby;
  • Výrobní dokumentace;
  • Rozpočet a výkazy výměr.