Ochrana osobních údajů

Firma Kenex s.r.o., se sídlem Hrnčířská 216, 252 42, Jesenice, Zdiměřice, zapsaná v Obchodním rejstříku spisová značka C 147714 vedená u Městského soudu v Praze zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).

Ve firmě byla stanovena potřebná pravidla a přijata příslušná opatření pro nakládání s osobními údaji obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších dotčených osob. Firemní dokumentace k ochraně osobních dat je k dispozici na sekretariátu společnosti.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, vezměte prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů.
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však může mít za následek ukončení jednání o smlouvě.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás e-mailem (obchod@tarstav.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.