Bourací práce

Jednou ze základních stavebních prací při rekonstrukcích domů, bytů a ostatních objektů jsou bourací práce starých nepotřebných zdí, příček, překladů atd. Do našich služeb patří i tato činnost (bourání zdí, stěn a jiných stavebních částí).

Převážně jde o demoliční a likvidační práce. Tyto práce spočívají v bourání a odstraňování nepotřebných stěn, příček, omítek aj. Mezi běžné bourací práce řadíme např. bourání bytových jader v bytových jednotkách. Bourací práce zahrnují vytrhávání starých podlah, vybourávání oken, dveří vč. rámů. Likvidujeme střešní krytiny, krovy, různé průmyslové a výrobní haly, nebezpečné staré mosty, výškové stavby atd. Pro bourání používáme manuální (ruční) i strojní (mechanickou) činnost. Moderní technologie zaručuje při bourací práci co nejvyšší bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. Po demoliční práci následuje bourání, odvoz odpadu a odvoz suti (včetně likvidace). Zametání a úklid opravovaných prostor provádíme v případě, že se bourací práce týkají úprav stavebních objektů.